رويدادها

برگزاري دومين كارگاه كشوري مديريت داده در نظام مراقبت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير در تهران 2 شهريور ماه (5/6/1387)
اين كارگاه با هدف آموزش استفاده از نرم افزار stata جهت همكاران ستادي دانشگاهها كه موفق به حضور در كارگاه خرداد ماه در دانشگاه كرمان نشده بودند برگزار گرديد

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
معاونت سلامت - مركز مديريت بيماري ها

Members: Check Email | Change your email password